logo-EU

Gamifikovaný znalostní program využívající umělou inteligenci podporující podnikavost dospělých

5.000 průchodů tréninkovou platformou JukeBOX – kurzy GameBOX a CyberBOX 

Datum

Platforma pro zážitkové tréninky CZECH.UP JukeBOX, kterou podle pravidel spolupráce poskytuje spolek CZECH.UP partnerům podle pravidel spolupráce a veřejnosti oslavila 5.000 průchodů. Mezi ně počítáme ostrý provoz GameBOX od počátku tohoto roku a testovací provoz GameBOX loni a CyberBOX a FinBOX v letošním roce.

Průchody v testovacím módu představují asi 450 průchodů u GameBOX a asi 600 průchodů u CyberBOX. Navyšování počtu testů je pak tlačeno zejména zájmem mladých členů komunit, za což jsme rádi. 

Významným milníkem platformy JukeBOX bylo ustavení a certifikace národních metodiků a jejich vedení v týmu metodiků. 

I s jejich pomocí vznikl zcela nový engine (prostřední vrstva), který je pokročilejší a současně je vhodnější pro první seznámení s platformou. Nyní tedy pracujeme v logice více enginů a pro každý engine s více šablonami. Součástí šablon jsou pak i systémy hodnocení. Ve druhém engine pak již můžeme pracovat s více API a s víceprvkovým systémem herních aktiv. Pokud se vám zdají nyní tato slova složitá, pak uvidíte, že se mladým metodikům podařilo nad touto logikou naopak zjednodušit trénink. 

Máme za sebou mnoho setkání se zástupci mladých i jejich pedagogů a vypořádali jsme tak desítky zajímavých podnětů. To nás posunuje dopředu a současně podporuje spolupráci uvnitř našich národních komunit. Oni jsou naším hlavním komunikačním kanálem a přímo oslovují další zajímavé partnery. Tento přístup se mám nesmírně osvědčil a děkuji každému našemu spolupracovníkovi, že si dal tu práci a spolupracuje a totéž umožňuje i dalším. 

Statistiky trénujících podle zemí není přesné, protože se můžeme opírat pouze o zvolený jazyk a národní doménu zájemce. Takže angličtina a doména *.com statistiku zkresluje. Pro naše potřeby však stačí, že vidíme významný úspěch komunit v České republice a na Slovensku. Významnou komunitu můžeme vysledovat v Polsku. Po mezinárodní konferenci v Košicích, kterého se účastnili profesoři z rakouských univerzit, vidíme růst zájmu v Rakousku, Španělsku a ve Slovinsku. Stabilní zájem je v Německu. Poměr českých a slovenských zájemců je přibližně stejný, jako počet zájemců z ostatních zemí. 

V provozu platformy jsme zaznamenali také chování, které odporuje pravidlům Erasmus a pravidlům platformy JukeBOX, které jsme museli řešit. Takové porušování je rizikem pro udržitelnost. Zjišťujeme, že JukeBOX bude muset posilovat jak organizační, tak i technické mechanismy proto, aby se slušní zájemci mohli přidat k společným aktivitám, včetně tréninku. 

Platforma JukeBOX je mladá a vyžaduje nyní vytvořit nadkritické množství obsahu, aby přežila. Po neúspěchu dohod s partnerem na jaře 2023, pokračujeme nyní v kvalitnějších partnerstvích v přípravě projektů v režimu multizdrojového financování.

Další
články