logo-EU

Gamifikovaný znalostní program využívající umělou inteligenci podporující podnikavost dospělých

Awareness raising event Business Gamebox 28/9 2022

Datum

Awareness rasing event projektu Business Gamebox se uskutečnil v rámci All Digital Summitu, který pořádala agentura EPMA za podpory Kraje Vysočina ve dnech 28 – 30. září 2022.

SUMMIT zastřešoval téma DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE a to specificky její účinky v různých sektorech (vzdělávání a kultura) a na různé skupiny společnosti (mládež). Během konference bylo z různých pohledů řešeno, jak mohou digitální dovednosti (i další dovednosti 21. století) pomoci lidem těžit z účinků digitální transformace. Další horizontální námět prolínající se celou konferencí byl „Evropský rok mládeže 2022“.

Součástí SUMMITu s podtitulem “Shaping DIGITAL transformation with and for ALL’’ byla vystoupení na vysoké úrovni, inspirativní přednášky, panely, interaktivní workshopy a informativní sekce. Po dvou letech online setkávání v rámci každoročních AD SUMMITů se v Praze sešli tvůrci politik a další představitelé z oblasti digitálního vzdělávání, zástupci občanské společnosti, průmyslu i akademické sféry, aby získali nejnovější poznatky o politických opatřeních, inovacích a projektech souvisejících s digitálními dovednostmi, vzděláváním a zvyšováním kvalifikací/rekvalifikací, celoživotním vzděláváním.

Prezentace projektu Business Gamebox proběhla hned první den summitu, tedy 28. září. Partneři projektu CZECH.UP a EPMA účastníkům představili koncept a cíle projektu a v rámci interaktivního workshopu vyzvali účastníky k vyzkoušení náplně gamifikovaného znalostního programu. Byly také prezentovány související metodiky podporující rozvoj v tématech z oblasti podnikání. Akce byla streamována online a měla české, slovenské a další mezinárodní účastníky.

Další
články