logo-EU

Gamifikovaný znalostní program využívající umělou inteligenci podporující podnikavost dospělých

Multiplier event na Slovensku

Datum

GameBOX byl podroben diskusi odborníků na Slovensku.

Dňa 16.12.2022 sa konal Multiplier event SK ktorý predstavil gamifikovaný znalostný program využívajúci umelou inteligenciu podporujúcu podnikavosť dospelých. Program pozostával z predstavenia a ukážky tréningových častí. Účastníci mali veľa podnetných impulzov, ktoré dopomôžu k finalizácii projektu a hladkému nasadeniu do produkčného prostredia. Na záver prebehol networking, ktorý je nevyhnutný pre budovanie vzťahov a budúcej spolupráci medzi subjektami.

Další
články