logo-EU

Gamifikovaný znalostní program využívající umělou inteligenci podporující podnikavost dospělých

Informace ke spuštění ostrého provozu GameBOX na platformě JukeBOX

Datum

Tréninkový program prošel důsledným testováním a seznamování partnerů zastupující cílové skupiny a výsledkem je velký zájem o vyzkoušení, trénování i další prezentaci dalším okruhům zájemců. To souvisí i s realizací dalšího projektu CyberBOX zaměřeného na tréninky v kyberbezpečnosti.

Z obou cílových skupin máme nyní velké množství zájemců, a proto musíme řídit současné kapacity systému. Současně pracujeme na jejich navyšování.

Proto prosím zájemce o trénink, aby se nyní přihlašovali prostřednictvím formuláře na této straně webu a bude vám přidělen čas pro trénink tak, abychom se vyhnuli přetížení systému.

Další
články